Skip to main content

Show filters

Hide filters

õhusõidukimootori spetsialist

Description

Code

7232.2

Description

Õhusõidukimootori spetsialistid nõustavad seoses õhusõidukite ja kopterite hooldusmenetlustega. Nad teevad komponentide ja osade töökorrakatseid, et tuvastada nende kasutusvalmidus ja kavandada toiminguid soorituse parandamiseks. Nad tõlgendavad ja pakuvad abi, et mõista tootja antud ja lennujaama territooriumil kasutatavaid tehnilisi nõudeid.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: