Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-turbe insener

Description

Code

2529.7

Description

IKT-turbe insenerid nõustavad ja rakendavad lahendusi, et kontrollida juurdepääsu andmetele ja programmidele ning tagada organisatsiooni missiooni ja äriprotsesside kaitse. IKT-turbe insenerid on organisatsiooni või toote sisule juurdepääsu kontrollijad, kes vastutavad seotud süsteemide kaitse ja turvalisuse eest. Nad vastutavad võrgu ja süsteemide turvalisuse eest ning kujundavad, kavandavad ja viivad ellu süsteemi turvaarhitektuuri, sealhulgas võrdlusmudeleid, segmendi- ja lahendusearhitektuuri ning turvapoliitikat ja -menetlusi. Nad ajakohastavad ja täiendavad turvasüsteeme, et reageerida turvalisusega seotud intsidentidele. IKT-turbe insenerid teevad koostööd turvameeskonnaga, et teha kindlaks, valideerida ja kehtestada nõuded ning osaleda kübermeetmete sihtmärkide valimisel, valideerimisel, sünkroniseerimisel ja elluviimisel. Nad teevad üritusejärgse analüüsi tegemiseks koostööd teiste planeerijate, käitajate ja/või analüütikutega.

Teine nimetus

info- ja sidetehnoloogia turvalisuse nõustaja

IKT-turvalisuse valdkonna nõustaja

info- ja sidetehnoloogia turvalisuse arhitekt

IT-julgeolekukonsultant

infotehnoloogia turvalisuse konsultant

infokommunikatsioonitehnoloogia turvalisuse konsultant

IT-turvalisuse ekspert

IKT-turvalisuse valdkonna nõustajad

IT-turvanõustaja

IKT-turvalisuse valdkonna konsultant

IKT turvalisuse konsultant

IKT turvakonsultant

IKT-turvalisuse valdkonna konsultandid

küberturvalisuse insener

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused