Skip to main content

Show filters

Hide filters

kohtujurist

Description

Code

3411.5

Description

Kohtujuristid abistavad kohtunikke kohtuasutuses. Nad tegelevad kohtumenetluste raames uurimisega ning abistavad kohtunikke mitmesuguste ülesannete täitmisel, näiteks õigusalase uurimistöö tegemisel kohtuasjade ettevalmistamisel või arvamusartiklite kirjutamisel. Nad võtavad ka ühendust menetluspooltega ning teevad ülevaateid kohtunikele ja muudele kohtuametnikele.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: