Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ravimikvaliteedi spetsialist

Description

Code

2262.1.1

Description

Ravimikvaliteedi spetsialistid teevad kontrolle ja täppismõõtmisi, et testida ja tagada farmaatsiatoodete kvaliteeti. Nad osalevad farmaatsiatoote kogu arendusetapis kuni selle turu jaoks valmimiseni. See hõlmab kliiniliste uuringute litsentside hankimise protsessi, ravimiarenduse töötajate nõustamist regulatiivnõuete osas ning toote pakendi infolehe sisu ja muude dokumentide sisu hindamist. Ravimikvaliteedi spetsialistid koguvad ja hindavad ka teavet toote kõrvaltoimete kohta ning edastavad seda teavet nii asutusesiseselt kui ka asjaomastele ametiasutustele.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: