Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

jäätmehalduse töödejuhataja

Description

Code

3122.5

Description

Jäätmehalduse töödejuhatajad koordineerivad jäätmekogumis-, jäätmete ringlussevõtu- ja jäätmekäitlusrajatisi. Nad teevad jäätmekäitlustoimingute järelevalvet, tagavad keskkonnanõuete täitmise ja juhendavad töötajaid. Nad aitavad arendada jäätmekäitlusmeetodeid, et vähendada jäätmeid, ning abistavad jäätmekäitluse õigusaktide rikkumiste takistamisel.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: