Skip to main content

Show filters

Hide filters

avaliku esinemise koolitaja

Description

Code

2359.13

Description

Avaliku esinemise koolitajad juhendavad kliente, sageli eraviisiliselt, avaliku esinemise oskuste parandamise teoorias ja tehnikates. Nad tuvastavad iga kliendi tugevused ja nõrkused ning kohandavad juhendamist vastavalt kliendi konkreetsetele vajadustele, mis võib hõlmata kliendi häälduse, artikulatsiooni, esinemisoskuste ja kehakeele parandamist. Kliendi (äri-, haridus- või muu valdkonna) taustast sõltuvalt juhendavad avaliku esinemise koolitajad kliente või õpilasi ka veenvas argumenteerimises, retoorilises väljenduses ning muudes väitlustehnikates.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: