Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kestlikkusjuht

Description

Code

1213.8

Description

Kestlikkusjuhid vastutavad äriprotsesside kestlikkuse tagamise eest. Nad aitavad kavandada ja rakendada kavasid ja meetmeid, millega tagatakse, et tootmisprotsessid ja tooted vastavad asjaomastele keskkonnaeeskirjadele ja sotsiaalse vastutuse standarditele, ning jälgivad kestlikkusstrateegiate rakendamist ettevõtte tarneahelas ja äriprotsessis ning koostavad selle kohta aruandeid. Nad analüüsivad tootmisprotsesside, materjalide kasutamise, jäätmete tekke vähendamise, energiatõhususe ja toodete jälgitavusega seotud küsimusi, et parandada keskkonna- ja sotsiaalset mõju ning lõimida kestlikkuse aspektid ettevõtte kultuuri.

Scope note

Does not include corporate responsibility managers and enterprise development workers.

Teine nimetus

jätkusuutlikkuse koordinaator

jätkusuutlikkuse spetsialist

jätkusuutlikkuse analüütik

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused