Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ehituse tellingutööde juhataja

Description

Code

3123.1.6

Description

Ehituse tellingutööde juhatajad kavandavad ja juhendavad tarindite transporti, kokkupanekut, lammutamist ja hooldamist. Nad tagavad ka tellingute, tugitarindite, juurdepääsuredelite ja käsipuude ohutuse.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused