Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

finantsjuht

Description

Code

1211.1

Description

Finantsjuhid tegelevad kõigi äriühingu rahaliste vahendite ja investeeringutega seotud küsimustega. Nad haldavad äriühingute finantstehinguid, nt varasid, kohustusi, omakapitali ja rahavooge, püüdes säilitada äriühingu finantsseisu ja tegevuse elujõulisust. Finantsjuhid hindavad rahaliselt äriühingu strateegilisi plaane, tagavad finantstehingute läbipaistvuse maksu- ja auditeerimisasutuste jaoks ning koostavad majandusaasta lõpus äriühingu raamatupidamisaruande.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused