Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tööteraapia spetsialist

Description

Code

2269.4

Description

Tööteraapia spetsialistid aitavad inimestel või rühmadel, kellel on haiguste, füüsiliste häirete ning ajutise või püsiva vaimse puude tõttu tööalaseid piiranguid, taastada igapäevaelus hakkama saamise võimet. Nad pakuvad ravi ja rehabilitatsiooni, et võimaldada neil ühiskonnas aktiivselt osaleda, elada elu vastavalt oma soovidele ja teha tegevusi, mis on neile tähendusrikkad. Tööteraapia spetsialistid töötavad riiklikes tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustes, kuid nad võivad osaleda ka varjupaigataotlejate, pagulaste ja/või kodutute toetamises.

Teine nimetus

ergoterapeut

töötervishoiu arst

töötervishoiu ekspert

kutserehabilitatsiooni ekspert

tööalase rehabilitatsiooni spetsialist

kutsealase rehabilitatsiooni nõustaja

ergonoomika spetsialist

tööteraapia spetsialist

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused