Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-võimekuse planeerija

Description

Code

2523.1

Description

IKT-võimekuse planeerijad tagavad, et IKT-teenuste ja IKT-taristu jõudlusega saab täita kokkulepitud teenustaseme eesmärgid kulutõhusalt ja õigeaegselt. Nad arvestavad ka kõikide asjakohase IKT-teenuse osutamisel vajalike ressurssidega ning kavandavad lühi-, kesk- ja pikaajalisi tegevusnõudeid.

Teine nimetus

IKT-suutlikkuse planeerija

IKT-võimekuse planeerijad

info- ja sidetehnoloogia planeerijad

IKT-võimekuse kavandajad

IKT-suutlikkuse kavandajad

IKT-võimekuse plaanijad

IKT-võimekuse kavandaja

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tulemuslikkuse juht

IKT juht

IKT-suutlikkuse planeerijad

IKT-võimekuse plaanija

IKT-suutlikkuse kavandaja

IKT-suutlikkuse plaanijad

IKT-suutlikkuse plaanija

IT-suutlikkuse planeerija

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: