Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedelkütuste tehnoloog

Description

Code

2146.4

Description

Vedelkütuste tehnoloogid hindavad vedelkütuste kaevandamiskohti. Nad kavandavad ja arendavad meetodeid vedelkütuste (sh nafta, maagaasi, veeldatud naftagaasi, fossiilkütuste, biodiisli ja alkoholide) kaevandamiseks maapõuest. Nad maksimeerivad süsivesinike saaki minimaalsete kuludega, püüdes keskkonda võimalikult vähe kahjustada.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: