Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

keskkonnakaitse juht

Description

Code

1349.13

Description

Keskkonnakaitse juhid annavad valitsus- ja ametiasutustele nõu keskkonnapoliitika väljatöötamise kohta. Nad analüüsivad piirkonna elanike heaolu ja keskkonda ähvardavaid ohte ning korraldavad kampaaniaid, et lahendada sellised probleemid nagu jäätmekogumine, prügilad ja haljasalade säilitamine.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused