Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ametlikult tunnustatud veterinaararst

Description

Code

2250.7

Description

Ametlikult tunnustatud veterinaararstid on põhjaliku teadusharidusega spetsialistid. Neil on õigus loomade tervise ja heaolu ning rahvatervise huvides ning vastavalt riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele sõltumatult, eetiliselt ja isiklikult vastutavana teha kõiki veterinaartoiminguid. Nad vastutavad loomahaiguste likvideerimise riiklike programmide, rahvatervise kaitse, toidu või loomade kontrolli, loomade liikumise ning elusloomade ja nendest saadud toodete impordi ja ekspordi eest.

Teine nimetus

ametlikult tunnustatud loomaarstid

ametlikult tunnustatud loomaarst

ametlikult tunnustatud veterinaararstid

riiklikult tunnustatud veterinaararstid

ametitunnistust omav loomaarst

ametitunnistust omav veterinaararst

riiklikult tunnustatud veterinaararst

ametitunnistust omavad veterinaararstid

ametitunnistust omavad loomaarstid

Õigusalased üksikasjad

See tegevus on hõlmatud direktiiviga 2005/36/EÜ (ja selle muudatused) kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta. Lisateave töötajate vaba liikumise kohta. Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused