Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektroonika- ja automaatikaeriala kutseõpetaja

Description

Code

2320.1.11

Description

Elektroonika- ja automaatikaeriala kutseõpetajad juhendavad õppureid oma õppesuunal, elektroonikas ja automaatikas, mis on oma olemuselt valdavalt praktiline. Nad pakuvad teoreetilist õpet praktiliste oskuste ja tehnikate toetamiseks, mida õppurid peavad seejärel elektroonika ja automaatikaga seotud kutsealal (näiteks automatiseeritud tootmisprotsessiga seotud elektriku või tehnikuna) töötamiseks omandama. Elektroonika- ja automaatikaeriala kutseõpetajad jälgivad õppurite edusamme, abistavad neid vajadusel individuaalselt ning hindavad nende teadmisi ja sooritust elektroonika- ja automaatikaerialal ülesannete, testide ja eksamite abil.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: