Skip to main content

Show filters

Hide filters

projektitoe ametnik

Description

Code

3343.1.6

Description

Projektitoe ametnikud osutavad horisontaalse projektijuhtimise büroo koosseisus eri liiki teenuseid projekti edukaks läbiviimiseks. Nad pakuvad projektijuhtidele ja muudele töötajatele haldustuge, abi ja koolitust, haldavad projekti dokumentatsiooni ning abistavad projektijuhti projekti ajakava koostamisel, ressursside kavandamisel, koordineerimisel ja aruandluses. Projektitoe ametnikud vastutavad kvaliteedi tagamise ning metoodikasuunistest ja muudest organisatsioonilistest standarditest kinnipidamise järelevalve eest. Samuti annavad nad nõu projektijuhtimise vahendite ja nendega seotud haldusteenuste kohta.

Teine nimetus

PMO

projektijuht

projekti kohaletoimetamise ametnik

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: