Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

puurplatvormi töödejuhataja

Description

Code

8113.7

Description

Puurplatvormi töödejuhatajad vastutavad igapäevase puurimistegevuse eest. Enamasti teevad nad haldustööd. Puurplatvormi töödejuhatajad tagavad, et naftapuurtornis on piisavalt materjale, varuosasid ja piisavalt personali, et jätkata igapäevast tööd. Nad viivad puurimistegevusi läbi kooskõlas plaanilise kavaga ning teevad puurimismeeskonna ja -varustuse üle järelevalvet.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: