Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

andmesisestaja

Description

Code

4132.1

Description

Andmesisestajad ajakohastavad, hooldavad ja otsivad välja arvutisüsteemides hoitavat teavet. Nad valmistavad lähteandmeid arvutisse sisestamiseks ette teavet koostades ja sortides, töötlevad klientide ja kontode lähtedokumente, kontrollides, kas andmetes on puudusi, ning kontrollivad sisestatud kliendi- ja kontoandmeid.

Teine nimetus

andmesisestusametnikud

andmesisestajad

andmesisestusoperaator

andmesisestusoperaatorid

andmesisestusametnik

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: