Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vesiviljeluse bioloog

Description

Code

2131.4.1

Description

Vesiviljeluse bioloogid kasutavad uurimistööst saadud teadmisi vesiviljelustoodangu parandamiseks, loomade tervise- ja keskkonnaprobleemide ennetamiseks ning vajadusel lahenduste pakkumiseks veeloomade ja -taimede ning nende üksteise ja keskkonnaga vastastikmõju alal.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused