Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-uuringute valdkonna nõustaja

Description

Code

2511.12

Description

IKT-uuringute valdkonna nõustajad teevad suunatud IKT-uuringuid ja esitavad kliendile lõpparuande. Samuti kasutavad nad IKT-vahendeid uuringuküsimustike koostamiseks, tulemuste analüüsimiseks, aruannete koostamiseks, tulemuste esitamiseks ja uuringutulemuste põhjal soovituste tegemiseks.

Scope note

Includes people performing outsourced activities. Excludes people performing in-house research.

Teine nimetus

IKT-uuringute valdkonna konsultandid

IKT-uuringute valdkonna konsultant

IKT-uuringute valdkonna nõustajad

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused