Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektrijaama operaator

Description

Code

3131.3

Description

Elektrijaama operaatorid hooldavad ja käitavad seadmeid elektrijaamades ja teistes energiatootmisjaamades. Nad remondivad rikkeid, käitavad masinaid vahetult või juhtimisruumist ning käsitsevad ohutus- ja keskkonnamenetluste kohaselt elektritootmisega seotud materjale. Nad toetavad elektrienergiarajatiste koostoimimist, tagades ohutu jaotuse.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused