Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kanalisatsioonisüsteemi torustiku ehitustööline

Description

Code

7126.11

Description

Kanalisatsioonisüsteemi torustiku ehitustöölised paigaldavad kanalisatsioonitorustikke reovee eemaldamiseks ehitistest ning selle juhtimiseks veekogusse või puhastusjaama. Nad kaevavad kraave ja paigaldavad torusid, tagades, et kalle on õige ja ühendused on veekindlad. Kanalisatsioonisüsteemi torustiku ehitustöölised ehitavad ka muid kanalisatsioonitaristu elemente, näiteks kanalisatsioonikaeve, ning hooldavad ja remondivad olemasolevaid süsteeme.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: