Skip to main content

Show filters

Hide filters

töökaitsespetsialist

Description

Code

2263.3

Description

Töökaitsespetsialistid viivad ellu töökeskkonna ja -kultuuri täiustamise kavasid. Nad hindavad riske ja küsitlevad töötajaid, et tagada tervishoiu- ja ohutuseeskirjadele vastav töökeskkond ning töökohas toimuva suhtluse positiivsus ja produktiivsus. Tervishoiuasutuse töökaitsespetsialist peab uurima nakkuste levikut asutuses ning andma kõigile töötajatele nõu, kuidas nakkuste vastu võidelda ja neid ennetada. Tervisefüüsikat rakendatakse ka rajatistes, kus inimesed puutuvad kokku ioniseeriva kiirgusega, näiteks tuumaelektrijaamades ja teadusasutustes.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

Narrower occupations