Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ringlussevõtu spetsialist

Description

Code

2143.1.3

Description

Ringlussevõtu spetsialistid uurivad ringlussevõtu põhimõtteid ja õigusakte ning juhendavad nende rakendamist organisatsioonis, et tagada jäätmekäitluse vastavus eeskirjadele. Nad viivad läbi kontrolle, hangivad ringlussevõtuseadmeid ning juhendavad ringlussevõtuga tegelevaid töötajaid. Nad nõustavad ka organisatsioone jäätmekäitluskorra parandamise võimaluste kohta.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: