Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

keeltekooli õpetaja

Description

Code

2353.1

Description

Keeltekoolide õpetajad õpetavad igas vanuses õppuritele erikoolis haridustasemest hoolimata keelt, mis ei ole nende emakeel. Nad keskenduvad erinevalt kesk- ja kõrgkoolide keeleõpetajatest vähem keele õpetamise akadeemilisele küljele, vaid pigem teooriale ja praktikale, millest õppuritel reaalsetes olukordades kõige rohkem kasu on, sest suurem osa õpib keeli kas ärilisel, sisserändega seotud või vaba aja veetmise eesmärgil. Nad korraldavad oma tunde erinevaid õppematerjale kasutades, töötavad rühmaga interaktiivselt ning hindavad õppurite individuaalset arengut ülesannete ja eksamite abil, pannes rõhu aktiivsele keeleoskusele, näiteks kirjutamisele ja kõnelemisele.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused