Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

aerodünaamikainsener

Description

Code

2144.1.1.1

Description

Aerodünaamikainsenerid teevad aerodünaamilist analüüsi, et tagada transpordivahendite kavandite vastavus aerodünaamika- ja jõudlusnõuetele. Nad aitavad kavandada mootoreid ja mootoriosi ning koostavad tehnilisele personalile ja klientidele tehnilisi aruandeid. Nad kooskõlastavad oma tegevust teiste inseneriosakondadega, et kontrollida kavandite nõuetele vastavust. Aerodünaamikainsenerid teevad uuringuid, et hinnata seadmete ja materjalide kohandatavust. Nad analüüsivad ka ettepanekuid, et hinnata tootmisaega ja teostatavust.

Scope note

Includes people working in aircraft designing. Includes people working in the automotive and rolling stock industry.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: