Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

filosoofiaõppejõud

Description

Code

2310.1.32

Description

Filosoofiaõppejõud on aineprofessorid, -õpetajad või -õppejõud, kes juhendavad keskhariduse omandanud õppureid oma õppesuunal, filosoofias, mis on oma olemuselt valdavalt akadeemiline. Nad teevad koostööd ülikooli teadusassistentide ja õppeassistentidega, et loenguid ja eksameid ette valmistada, kursusetöid ja eksameid hinnata ning tudengite ülevaate- ja tagasisidesessioone läbi viia. Nad teevad oma filosoofiaerialal akadeemilist teadustööd, avaldavad järeldusi ning teevad koostööd teiste ülikoolikolleegidega.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused

oskused / pädevused