Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

õhusõiduki koostamise inspektor

Description

Code

7543.7.1

Description

Õhusõiduki koostamise inspektorid kasutavad mõõtmis- ja katseseadmeid, et inspekteerida ja jälgida õhusõidukite kooste, et tagada vastavus tehnilistele spetsifikatsioonidele ning ohutusstandarditele ja -eeskirjadele. Nad uurivad kooste rikete ja kahjustuste avastamiseks ning kontrollivad parandustöid. Nad esitavad ka üksikasjalikud inspekteerimisdokumendid ja soovitavad tegevusi juhuks, kui avastatakse probleeme.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: