Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

meditsiini erialaõppejõud

Description

Code

2310.1.19

Description

Meditsiini erialaõppejõud on aineprofessorid, -õpetajad või -õppejõud, kes juhendavad keskhariduse omandanud õppureid oma konkreetsel meditsiinierialal, mis on oma olemuselt valdavalt akadeemiline. Nad teevad koostööd ülikooli teadusassistentide ja õppeassistentidega, et loenguid ja eksameid ette valmistada, kursusetöid ja eksameid hinnata, laboripraktikat juhendada ning tudengite ülevaate- ja tagasisidesessioone läbi viia. Nad teevad oma meditsiinierialal akadeemilist teadustööd, avaldavad järeldusi ning teevad koostööd teiste ülikoolikolleegidega.

Scope note

Includes people performing specialised fields of healthcare education. Includes professors of embryology, orthopaedics, geriatrics, pathology, pedagogy, paediatrics and dietetics.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused