Skip to main content

Show filters

Hide filters

tsirkusekunsti õpetaja

Description

Code

2355.2

Description

Tsirkusekunsti õpetajad õpetavad õppuritele harrastuskunsti kontekstis erinevaid tsirkusetehnikaid ja -numbreid, näiteks trapetsitrikke, žongleerimist, pantomiimi, akrobaatikat, läbi rõnga hüppamist, köiel kõndimist, mustkunsti, üherattaga sõitmist jne. Nad annavad õppuritele tsirkusekunsti ajaloost ja repertuaarist ettekujutuse, kuid keskenduvad oma kursustel peamiselt praktikapõhisele lähenemisele, aidates õppuritel erinevaid tsirkusetehnikaid katsetada ning omandada, ning innustavad neid omaenda stiili arendama. Nad valivad tsirkuseetenduste koosseisu, juhendavad ja lavastavad neid, kooskõlastavad produktsiooni tehnilist külge ning vajadusel dekoratsioonide, rekvisiitide ja kostüümide laval kasutamist.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused