Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

seksuaalvägivalla ohvrite nõustaja

Description

Code

2635.1.5

Description

Seksuaalvägivalla ohvrite nõustajad pakuvad tugiteenuseid, kriisiteenuseid ja nõustamist naistele ja noorukitele, kes on otseselt või kaudselt kokku puutunud seksuaalse väärkohtlemise ja/või vägistamisega. Nad selgitavad ohvritele asjakohaseid õiguslikke menetlust ja kaitseteenuseid, säilitades kliendi konfidentsiaalsuse. Nad tegelevad ka laste problemaatilise seksualiseeritud käitumisega.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused