Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektijuht

Description

Code

1219.6

Description

Projektijuhid jälgivad iga päev projekti kulgu ning vastutavad kindlaksmääratud eesmärkide ja piirangute raames kvaliteetsete tulemuste saavutamise eest, tagades eraldatud vahendite tõhusa kasutamise. Nad vastutavad riski- ja probleemijuhtimise, projektiga seotud teabevahetuse ja sidusrühmade haldamise eest. Projektijuhid kavandavad, korraldavad, kindlustavad, jälgivad ja haldavad ressursse ja tööd, mis on vajalikud konkreetsete projektieesmärkide tulemuslikuks ja tõhusaks saavutamiseks.

Teine nimetus

projekti direktor

projekti koordinaator

projektide juht

projekti kiirendaja

tippprojekti juht

projekti juht

eriprojekti juht

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused