Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sotsiaalteenuste juht

Description

Code

1344.1

Description

Sotsiaalteenuste juhid vastutavad strateegilise ja operatiivse juhtimise ning töötajarühmade ja ressursside juhtimise eest sotsiaalteenuste raames ja/või vahel. Nad vastutavad selliste õigusaktide ja poliitika rakendamise eest, mis on nt seotud haavatavate isikute kohta tehtud otsustega. Nad edendavad sotsiaaltöö ja sotsiaalhoolekande väärtusi ja eetikat, võrdsust ja mitmekesisust ning vastavaid tegevusjuhendeid. Nad vastutavad koostöö eest teiste spetsialistidega kriminaalõiguse, hariduse ja tervishoiu valdkonnas. Nad võivad panustada kohaliku ja riikliku poliitika väljatöötamisse.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused