Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veeremikooste inspektor

Description

Code

7543.7.6

Description

Veeremikooste inspektorid kasutavad mõõte- ja katseseadmeid, et inspekteerida ja jälgida veeremikooste, et tagada vastavus tehnilistele spetsifikatsioonidele ning ohutusstandarditele ja -eeskirjadele. Nad uurivad kooste rikete ja kahjustuste tuvastamiseks ning kontrollivad parandustöid. Nad esitavad ka üksikasjalikud inspekteerimisdokumendid ja soovitavad tegevusi juhuks, kui avastatakse probleeme.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: