Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

katsetamisinsener

Description

Code

2149.16

Description

Katsetamisinsenerid kavandavad ja viivad läbi üksikasjalikke kvaliteedikatseid projekteerimisprotsessi erinevates etappides, et veenduda süsteemide õiges paigaldamises ja nõuetekohases toimimises. Nad analüüsivad katsete käigus kogutud andmeid ja koostavad aruandeid. Nad vastutavad ka katsetoimingute ohutuse eest.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused