Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arvutiteadlane

Description

Code

2511.1

Description

Arvutiteadlased teevad arvuti- ja infoteaduse teadusuuringuid, mis on suunatud IKT-nähtuste põhiaspektide paremale tundmisele ja mõistmisele. Nad kirjutavad uurimisaruandeid ja teevad ettepanekuid. Arvutiteadlased arendavad ja kavandavad uusi lähenemisviise andmetöötlustehnoloogiale, leiavad olemasoleva tehnoloogia ja uuringute uuenduslikke kasutusviise ning lahendavad andmetöötluse keerukaid probleeme.

Scope note

Includes people performing in-house research activities. Excludes people performing outsource research activities.

Teine nimetus

IKT-teadurid

IKT-uurijad

IKT-teadlased

IKT-teadlane

IKT-uurija

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused