Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tööhõive ja tööalase lõimimise nõustaja

Description

Code

2423.2

Description

Tööhõive ja tööalase lõimimise nõustajad pakuvad töötutele abi töö või kutseõppe võimaluste leidmisel hariduse või kutsetausta ja töökogemuse järgi. Nad annavad nõu, kuidas turustada oma oskusi tööturul. Tööhõive ja tööalase lõimimise nõustajad aitavad tööotsijatel kirjutada elulookirjeldusi ja kaaskirju, valmistuda töövestluseks ning näitavad, kust otsida uusi töö- või koolitusvõimalusi.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: