Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vastavusinsener

Description

Code

2141.3

Description

Vastavusinsenerid vastutavad uute sõidukitüüpide, osade ja süsteemide homologeerimise, st nõuetele vastavaks tunnistamise protsessi eest ning müügiriigi regulatiivsete nõuete täitmise tagamise eest. Nad töötavad välja ja rakendavad homologeerimisprogramme ning hõlbustavad tüübikinnituskatsete tegemist kooskõlas Euroopa õigusaktidega, tagades nõuetele vastavaks tunnistamise ajakavast kinnipidamise. Nad uurivad ja tõlgendavad regulatiivseid nõudeid ning on organisatsioonis ja suhtlemisel väliste asutustega peamine kontaktpunkt homologeerimise ja sertifitseerimise küsimustes. Vastavusinsenerid koostavad tehnilise dokumentatsiooni ning toetavad sõiduki arendusprotsessis projekteerimis- ja katseinsenere.

Scope note

Does not include the motor vehicle assembly inspector. Does not include the motor vehicle engine inspector.

Teine nimetus

sõiduki projekteerimise nõuetele vastavuse tagamise insener

homologeerimise juht

auto homologeerimise insener

sertifitseerimise juht

mootorsõidukite nõuetele vastavuse insener

sõiduki projekteerimise tagamise insener

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: