Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

magestamistehnik

Description

Code

3117.1

Description

Magestamistehnikud käitavad, jälgivad ja hooldavad veemagestusseadmeid. Nad tagavad õiguslike, ohutus- ja tervishoiunõuete täitmise.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: