Skip to main content

Show filters

Hide filters

sotsiaalteenuste kasutajatega läbi rääkima

Description

Description

Kliendiga läbirääkimine, et kehtestada õiglaseid tingimused ning luua usalduslik kliendisuhe, meenutades kliendile, et tehtav sotsiaaltöö on talle kasulik, ning soodustades kliendipoolset koostööd.