Skip to main content

Show filters

Hide filters

infoturbe poliitikat rakendama

Description

Description

Andme- ja infoturbe poliitika, meetodite ja eeskirjade rakendamine, et järgida konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse põhimõtteid.

Teine nimetus

andmekaitse poliitikat rakendama

arvutiturbe poliitikat rakendama

elektroonilise teabeturbe poliitikat rakendama

infoturbe poliitikaid rakendama

infoturbe põhimõtteid rakendama

info turvamise poliitikat rakendama

teabeturbe poliitikat rakendama