Skip to main content

Show filters

Hide filters

soojus- ja elektrienergia koostootmise kohta teostatavusuuringut tegema

Description

Description

Soojus- ja elektrienergia koostootmise potentsiaali hindamine. Standarduuringu tegemine, et teha kindlaks tehnilised nõudmised, eeskirjad ja kulud. Vajaliku elektritoite ja küttevajaduse ning soojuse salvestamisvõimsuse hindamine, et määrata koormuse ja koormuskestuskõverate abil kindlaks soojus- ja elektrienergia koostootmise võimalused, ning otsusprotsessi toetamiseks uuringu läbiviimine.