Skip to main content

Show filters

Hide filters

aruka võrgu kohta teostatavusuuringut tegema

Description

Description

Aruka võrgu potentsiaali hindamine projekti raames. Standarduuringu tegemine, et määrata kindlaks energiasäästu panus, kulud ja piirangud, ning otsustusprotsessi toetamiseks uuringu läbiviimine. Arukates võrkudes traadita tehnoloogia rakendamisega seotud probleemide ja võimaluste kaalumine.