Skip to main content

Show filters

Hide filters

keskkonnaõigusega kooskõla tagama

Description

Description

Keskkonnakaitset ja kestlikkust hõlmavate standardite järgimist tagavate tegevuste seire ja ülesannete täitmine ning tegevuse muutmine keskkonnaõigusaktide muutmisel. Tagamine, et protsessid täidavad keskkonnaeeskirjade ja parimate tavade nõudeid.

Seosed