Skip to main content

Show filters

Hide filters

analüütiliselt mõtlema

Description

Description

Mõtlemine, kasutades loogikat ja arutlusi, et teha kindlaks alternatiivsete lahenduste tugevad ja nõrgad küljed, järeldused või probleemide lahendamise viisid.

Teine nimetus

arendama analüütilist lähenemisviisi

rakendama loogilist mõtlemist

kaalutlema

analüüsivalt mõtlema

kasutama loogilist põhjendust

rakendama struktureeritud analüüsi

loogiliselt mõtlema

rakendame struktureeritud mõtlemist

loogikast lähtuma