Skip to main content

Show filters

Hide filters

kaasava kommunikatsiooni materjale välja töötama

Description

Description

Kaasava kommunikatsiooni vahendite väljatöötamine. Asjakohase kättesaadava digitaalse, trüki- ja märguteabe pakkumine ning sobiva keele kasutamine, et toetada puuetega inimeste esindatust ja kaasamist. Veebisaitide ja veebivahendite juurdepääsetavaks tegemine, näiteks tagades ühilduvuse ekraanilugeritega.