Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

teaduse, tehnoloogia ja inseneriteaduse alaseid teadmisi rakendama

Description

Description

Füüsilist maailma ja selle juhtpõhimõtteid käsitleva arusaamise arendamine ja rakendamine, näiteks tehes mõistlikke prognoose põhjuste ja mõjude kohta, kavandades nende prognooside katseid ning tehes mõõtmisi sobivate seadmete, tööriistade ja seadmete abil.

Teine nimetus

näitama üles teaduslikku kirjaoskust

näitama üles tehnilisi võimeid

tegema mõõtmisi

võtma kasutusele uusi tehnoloogiaid

Seosed