Skip to main content

Show filters

Hide filters

kompromissi saavutama

Description

Description

Teistega suhtlemine, et jõuda ühisele seisukohale või lahendada erimeelsus, arvestades enda või teiste kavatsusi või eesmärke.

Teine nimetus

erimeelsusi lahendama

kompromissidele jõudma

kompromisside saavutamiseks läbi rääkima

teistega üksmeelt saavutama

üksmeelele jõudma

Seosed