Skip to main content

Show filters

Hide filters

tõendeid dokumenteerima

Description

Description

Kõigi kuriteopaigalt, uurimise käigus leitud või kohtuistungil esitatud tõendite dokumenteerimine vastavalt eeskirjadele, et tagada, et ükski tõend ei jää kohtuasjast välja ning et andmeid säilitatakse.