Skip to main content

Show filters

Hide filters

kohaldama ohutuid töövõtteid veterinaarüksuses

Description

Description

Veterinaarüksuses ohutute töövõtete kohaldamine ohtude ja nendega seotud riskide tuvastamiseks ning õnnetuste või intsidentide ärahoidmiseks. See hõlmab loomade tekitatud vigastusi, zoonootilisi haigusi, kemikaale, seadmeid ja töökeskkonda.